×

na

발음   na 예문

예문

예문 더보기:   다음>
 1. NA 1-9-7-9 descend to flight level 3-0.
  'NA 1979 고도 3천 피트로 하강하라'
 2. NA 1-9-7-9 descend to flight level 3-0.
  'NA 1979 고도 3천 피트로 하강하라'
 3. # Na, na, na, na #
  ♪ 나, 나, 나, 나 ♪
 4. # Na, na, na, na #
  ♪ 나, 나, 나, 나 ♪
 5. # Na, na, na, na #
  ♪ 나, 나, 나, 나 ♪

기타 단어

 1. "n8 research partnership" 뜻
 2. "n8 리서치 파트너십" 뜻
 3. "n95 respirator" 뜻
 4. "n95 마스크" 뜻
 5. "n\'-폼일키뉴레닌" 뜻
 6. "na (chinese state)" 뜻
 7. "na ah-reum" 뜻
 8. "na byung-yul" 뜻
 9. "na clans" 뜻
 10. "n95 마스크" 뜻
 11. "n\'-폼일키뉴레닌" 뜻
 12. "na (chinese state)" 뜻
 13. "na ah-reum" 뜻
PC버전