×

razor 발음

음성기호・발음: [ 'reizə ]  
  • razor 뜻:noun, 면도칼, (전기)면도기

의미 번역

  1. "razon bomb" 발음
  2. "razoo" 발음
  3. "razor back" 발음
  4. "razor backed" 발음
PC버전简体版繁體版English

저작권 © 2022 WordTech Co.